Fluffy Blue Cloud Icon

'Listening Through the Dead Zones [excerpt]'

Jana Winderen
Sonic Artwork (available online) - Helsinki, June 2022 - 2023

Listening Through the Dead Zones [Excerpt] is a sound work in which the audience can listen to different species of mammals, including humans, and to various species of fish and crustacea that live in the Ocean.
Fluffy Blue Cloud Icon

Listening Through the Dead Zones [excerpt]

Jana Winderen
Sonic Artwork (saatavilla verkossa) - Helsinki, Kesäkuu 2022–2023

Listening Through the Dead Zones [excerpt] on ääniteos, jossa yleisö voi kuulla erilaisten nisäkäslajien, kuten ihmisten sekä meressä elävien kalalajien ja äyriäisten ääniä.

About this Report

Listening Through The Dead Zones [Excerpt]

Listening Through the Dead Zones [Excerpt] is a sound work in which the audience can listen to different species of mammals, including humans, and to various species of fish and crustacea that live in the Ocean.

Originally, the installation took place in August 2021 in a rowing stadium in Töölö, Helsinki, and was created in collaboration with Tony Myatt. Winderen has investigated how human activity is influencing the dead zones in the Baltic Sea and similar environments close to shores and in lakes. Now you can hear the piece here at IHME Helsinki’s weather station on the World Weather Network website.

A report from "the dead zones"

The title refers to the dead zones in oceans and lakes - areas of low-oxygen water which have spread to all the seas on our planet. Eutrophication leads to hypoxic conditions, and hardly anything can survive there.

Beneath the surface of the sea is one of the richest sound environments on our planet. Winderen’s composition gives us a chance to listen to the sounds of aquatic animals from habitats that are still viable. She has recorded the sounds made by various species of fish, crustacea and mammals over the last 16 years from the Arctic to the tropic Oceans.

Winderen has been concerned with how we coexist with other life forms since she was a child. She hopes that in the future everyone will know what mammals, fish or crustacea sound like underwater, and that noise pollution from humans interferes with their communication, ability to hunt, orientate and survive.

Jana Winderen

Jana Winderen (b. 1965) is an artist currently based in Norway. She studied Fine Art at Goldsmiths University in London with a background from University in Oslo where she studied mathematics, chemistry, biochemistry and fish ecology. Her practice pays particular attention to audio environments and to creatures which are hard for humans to access, both physically and aurally – deep underwater, inside ice or in frequency ranges inaudible to the human ear. Her activities include site-specific and spatial audio installations and concerts, which have been exhibited and performed internationally in major institutions and public spaces. Recent work includes The Art of Listening: Underwater at Lenfest Center for the Arts, Colombia University, New York; Listening through the Dead Zones for IHME Helsinki; The Art of Listening: Underwater for Audemars Piguet at ArtBasel, Miami; Rising Tide at Kunstnernes Hus in Oslo; Listening with Carp for Now is the Time in Wuzhen; Through the Bones for Thailand Art Biennale in Krabi; Bára for TBA21-Academy, Vienna; Spring Bloom in the Marginal Ice Zone for Sonic Acts Festival, Amsterdam; Dive in Park Avenue Tunnel in New York and Ultrafield for MoMA, New York. In 2011 she won the Golden Nica at Ars Electronica for Digital Musics & Sound Art. She releases her audio-visual work on Touch (UK).

Commissioned by IHME Helsinki, funded by Pro Arte Foundation Finland, Kone Foundation and Saastamoinen Foundation.

Find out more about the Helsinki weather station here.

Tietoja tästä raportista

Listening Through the Dead Zones [excerpt] - Jana Winderen 

Listening Through the Dead Zones [excerpt] on ääniteos, jossa yleisö voi kuulla erilaisten nisäkäslajien, kuten ihmisten sekä meressä elävien kalalajien ja äyriäisten ääniä.

Alunperin teos toteutui elokuussa 2021 Helsingissä Töölön soutustadionilla. Yhteistyössä Tony Myattin kanssa tehdyssä ääni-installaatiossa Jana Winderen on tutkinut, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa Itämeren kuolleisiin alueisiin sekä vastaaviin ympäristöihin rantojen ja järvien läheisyydessä. Nyt teosta voi kuunnella täällä, IHME Helsingin sääasemalla World Weather Networkin sivulla.

Raportti "kuolleilta alueilta"

Teoksen nimi viittaa kuolleisiin alueisiin merissä ja järvissä – vähähappisiin vesialueisiin, jotka ovat levinneet kaikkiin meriin ja järviin planeetallamme. Rehevöityminen johtaa lähes hapettomiin olosuhteisiin, joissa tuskin mikään voi selviytyä.

Meren pinnan alla on yksi rikkaimmasta äänimaailmasta planeetallamme. Winderenin sävellys antaa meille mahdollisuuden kuunnella merieläinten ääniä alueilta, jotka ovat vielä elinvoimaisia. Hän on äänittänyt eri kalojen, äyriäisten ja nisäkkäiden ääniä viimeisen 16 vuoden aikana arktiselta trooppisille merille.

Winderen on lapsesta asti ollut huolissaan siitä, miten elämme yhdessä toisten elämän muotojen kanssa. Hän toivoo, että tulevaisuudessa jokainen tietää, miltä nisäkkäät, kalat tai äyriäiset kuulostavat veden alla, ja että ihmisten tuottama äänisaaste haittaa näiden kommunikaatiota, kykyä metsästää, suunnistaa ja selviytyä.

Tilaaja IHME Helsinki, rahoittajat Taidesäätiö Pro Arte, Koneen Säätiö ja Saastamoisen säätiö.

Jana Winderen, Listening Through The Dead Zones, Rowing Stadium, Helsinki, 2021. Photo by / Kuvaaja Veikko Somerpuro.
Jana Winderen, Listening Through The Dead Zones, Rowing Stadium, Helsinki, 2021. Photo by / Kuvaaja Veikko Somerpuro.
Jana Winderen and Tony Myatt at the Rowing Stadium, Helsinki, 2021. Photo by Veikko Somerpuro.
Jana Winderen. Photo by Lena Winderen.

Related

Muuta kiinnostavaa