Fluffy Blue Cloud Icon

Landscapes of Energy #4

Natalia Tsoukala
Photo Essay - Multiple locations across Greece, November 2022

The fourth dispatch in Natalia Tsoukala’s multi-part exploration of the imprint of energy network on the landscapes of Greece.
Fluffy Blue Cloud Icon

Τοπία Ενέργειας #4

Ναταλία Τσουκαλά
Photo Essay - Πολλές τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, Νοέμβριος 2022

Η τέταρτη ενότητα της πολυμερούς εξερεύνησης της Ναταλίας Τσουκαλά για το αποτύπωμα της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας στο τοπίο της Ελλάδας.

About this Report

112, CLIMATE TONE

VISUAL WEATHER REPORTS: LANDSCAPES OF ENERGY #4

Ongoing photography series by Natalia Tsoukala

How do we produce and consume energy, and what imprint does that leave on the landscape? These photographs, although recorded locally, depict the adverse climatic conditions shaped globally by the rapid increase in energy demand and unchanging energy production processes.

Report 4 in this photo series focuses on the landscape of transportation. The geography of human movement has transformed radically over the previous century, from the distances one now travels to the increased variety in means of transportation – both public and private, and the complete restructuring of cities and networks of interconnection.

Among the most notable aspects of this transformation has been the introduction of fossil fuels on a massive and ubiquitous scale, becoming the main fuel for modern vehicles, land, sea and air, thereby making the transport sector one of the largest contributors to anthropogenic greenhouse gas emissions. Having long understood the harmful effects of the sector, where do we stand today?

Natalia Tsoukala

Natalia Tsoukala (b. 1980, Athens, Greece) studied photography at Focus Photography and Video-art School, in Greece, and at Nottingham Trent University in England. She has been working as a freelance photographer since 2005 shooting interiors, portraits, still life, art performances etc. She has collaborated with NEON, Okeanos Foundation, Pelagos Institute, Benaki Museum and other esteemed cultural institutions in Greece and abroad.  

In 2012, Tsoukala travelled across the Pacific Ocean for almost a year, in order to capture images for “Te Mana O Te Moana”, a project, committed to promoting sustainability in the Pacific by merging ancestral values and voyaging traditions with renewable energy.  

She has taken part in several projects around the world and has a passion for travelling and documenting nature in all its forms. She lives and works in Athens. 

https://www.nataliatsoukala.com/

Commissioned by NEON for World Weather Network

Director NEON Elina Kountouri
Head of Projects & Exhibitions NEON Efi Syrigou
Curated by Fanis Kafantaris, Ioanna Mimi, Andrew Spyrou

Part of the weather station in Athens, Greece - find out more here.

σχετικά με αυτό το δελτίο

112, CLIMATE TONE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ: ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ #4

Συνεχής φωτογραφική σειρά από τη Ναταλία Τσουκαλά

Πώς παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια και πώς αυτό αφήνει τα αποτυπώματά του στο τοπίο; Παρ’ ότι αυτά καταγράφονται τοπικά, ουσιαστικά ανταποκρίνονται στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης των ενεργειακών αναγκών, χωρίς όμως να σημειώνεται κάποια πρόοδος στην αλλαγή του τρόπου παραγωγής.

Στη φωτογραφική σειρά που ακολουθεί παρουσιάζεται το τοπίο των μετακινήσεων. Η γεωγραφία των μετακινήσεων του ανθρώπου μετασχηματίστηκε με τρόπο ριζοσπαστικό τον προηγούμενο αιώνα σε διάφορα επίπεδα: διάνυση μεγάλων αποστάσεων μαζικά και ευκολότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα, κατασκευή νέων μέσων μεταφοράς - ατομικών ή ομαδικών, αναδιάρθρωση του ιστού των πόλεων και των δικτύων μετακίνησης που τις συνδέουν. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτών των μετασχηματισμών θα πρέπει να σημειωθεί η εισαγωγή και χρήση των ορυκτών καυσίμων σε μαζική και καθημερινή κλίμακα καθώς αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη το κατεξοχήν καύσιμο των σύγχρονων μέσων μεταφοράς: επίγεια, θαλάσσια, εναέρια.

Συμβάλλοντας αυτό δραστικά στην όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και καθώς πλέον αυτό είναι κοινώς κατανοητό εδώ και χρόνια αναρωτιόμαστε τελικά που βρισκόμαστε τεχνολογικά στον τομέα των μετακινήσεων σχετικά με μία κατεύθυνση ανάσχεσης των δυσμενών αυτών επιπτώσεων;

ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Η Ναταλία Τσουκαλά (γ. 1980, Αθήνα, Ελλάδα) σπούδασε φωτογραφία στην Focus στην Αθήνα και στο Nottingham Trent University της Αγγλίας. Από το 2005 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογραφίζοντας σπίτια, πορτραίτα, νεκρά φύση, art performances κ.α. Συνεργάζεται με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ, το Okeanos Foundation, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και με άλλα έγκριτα πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Το 2012 και για περίπου έναν χρόνο, διέσχισε, με παραδοσιακά μέσα πλοήγησης, τον Ειρηνικό Ωκεανό, ως ο επίσημος φωτογράφος της αποστολής «Te Mana O Te Moana». Στόχος της αποστολής ήταν η ευαισθητοποίηση και η προαγωγή λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τον Ειρηνικό, μέσω της διασύνδεσης παραδοσιακών προγονικών αρχών και τρόπων πλοήγησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Έχει συμμετάσχει σε πολλά projects ανά τον κόσμο και έχει πάθος να ταξιδεύει και να καταγράφει την φύση σε όλες τις μορφές της. Ζει και εργάζεται στην  Ελλάδα.  

https://www.nataliatsoukala.com/

Νέα ανάθεση από τον NEON για το World Weather Network

Διευθύντρια ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη
Υπεύθυνη Projects & Εκθέσεων ΝΕΟΝ  Έφη Συρίγου
Επιμελητική Ομάδα  Φάνης Καφαντάρης, Ιωάννα Μίμη, Andrew Spyrou

Μέρος του μετεωρολογικού σταθμού στην Αθήνα, Ελλάδα - μάθετε περισσότερα εδώ.

Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON

Related

ΣΧΕΤΙΚΑ