Fluffy Blue Cloud Icon

Landscapes of Energy #5

Natalia Tsoukala
Photo Essay - Multiple locations across Greece, December 2022 / January 2023

For Report 5 in this photo series, Tsoukala focuses her lens on the urban landscape of Athens, and specifically the phenomenon of the urban heat island.
Fluffy Blue Cloud Icon

Τοπία Ενέργειας #5

Ναταλία Τσουκαλά
Photo Essay - Πολλαπλές τοποθεσίες, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2022 /Ιανουάριος 2023

Στην πέμπτη φωτογραφική σειρά που ακολουθεί ο φακός εστιάζει στο αστικό τοπίο της Αθήνας και στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

About this Report

112, CLIMATE TONE

VISUAL WEATHER REPORTS: LANDSCAPES OF ENERGY #5

Ongoing photography series by Natalia Tsoukala

How do we produce and consume energy, and what imprint does that leave on the landscape? These photographs, although recorded locally, depict the adverse climatic conditions shaped globally by the rapid increase in energy demand from an outdated and harmful international network of production.

The painfully slow acceptance of renewable and sustainable energy models, from the production to the distribution and consumption of energy, appears to depict a bipolar response: which energy and how?

Here, Natalia Tsoukala portrays the specifically Greek situation.

For Report 5 in this photo series, Tsoukala focuses her lens on the urban landscape of Athens, and specifically the phenomenon of the urban heat island. Both contributing and resulting from global warming, with the majority of the world’s human population living in cities the phenomenon forms a central part of the climate crisis.

It is a given that urban life could be restructured by rejecting established practices and adopting new sustainable ones. Considering with which means of transport we move, what energy we consume and how, how could cities be redesigned what do we understand ‘sustainable’ to really mean? How ready are our cities for this and what obstacles do we have to overcome?

Natalia Tsoukala

Natalia Tsoukala (b. 1980, Athens, Greece) studied photography at Focus Photography and Video-art School, in Greece, and at Nottingham Trent University in England. She has been working as a freelance photographer since 2005 shooting interiors, portraits, still life, art performances etc. She has collaborated with NEON, Okeanos Foundation, Pelagos Institute, Benaki Museum and other esteemed cultural institutions in Greece and abroad.

In 2012, Tsoukala travelled across the Pacific Ocean for almost a year, in order to capture images for “Te Mana O Te Moana”, a project, committed to promoting sustainability in the Pacific by merging ancestral values and voyaging traditions with renewable energy. She has taken part in several projects around the world and has a passion for travelling and documenting nature in all its forms. She lives and works in Athens.

https://www.nataliatsoukala.com/

Commissioned by NEON for World Weather Network

Director NEON Elina Kountouri
Head of Projects & Exhibitions NEON Efi Syrigou
Curated by Fanis Kafantaris, Ioanna Mimi, Andrew Spyrou

Part of the weather station in Athens, Greece - find out more here.

σχετικά με αυτό το δελτίο

112, CLIMATE TONE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ: ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ #5

Συνεχής φωτογραφική σειρά από τη Ναταλία Τσουκαλά

Πώς παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια και πώς αυτό αφήνει τα αποτυπώματά του στο τοπίο; Παρ’ ότι αυτό συμβαίνει κάθε φορά τοπικά, ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε γενικές πρακτικές ενός τεχνολογικά γερασμένου διεθνούς δικτύου διαπιστωμένα επιβλαβούς περιβαλλοντικά και κλιματικά. 

Η εξαιρετικά αργή αποδοχή για γενικευμένη εφαρμογή ενεργειακών μοντέλων βιώσιμων σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης της ενέργειας αλλά και των συστημάτων κατανάλωσής της, ορίζει ένα μεγάλο δίπολο στο ερώτημα: ποια  ενέργεια και πώς;

Εδώ, στο έργο της Ναταλίας Τσουκαλά, αποτυπώνεται φωτογραφικά η ειδικότερη τοπικά κατάσταση στην Ελλάδα.  

Στην πεμπτή φωτογραφική σειρά που ακολουθεί ο φακός εστιάζει στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Η υπερθέρμανση των αστικών κέντρων  - το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας- κατατάσσεται ψηλά στη συζήτηση για το κλίμα στις πόλεις. Αποτελεί, από μία οπτική, μία πτυχή της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αποτέλεσμα ή μέρος των αιτίων για αυτό, η οργάνωση της ζωής στις πόλεις είναι εφικτό να αναδομηθεί απορρίπτοντας εδραιωμένες πρακτικές και υιοθετώντας νέες συνήθειες στο πεδίο του βιώσιμου. 

Με ποια μέσα μεταφοράς μετακινούμαστε, τι ενέργεια καταναλώνουμε και με πιο ρυθμό, τι διεκδικούμε για τον ανασχεδιασμό των πόλεων και ποιες είναι οι καθημερινές μας σηνύθειες και πρακτικές; Πώς αντιλαμβανόμαστε το βιώσιμο;

Πόσο έτοιμες είναι οι πόλεις μας για αυτό και ποια τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε;

ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Η Ναταλία Τσουκαλά (γ. 1980, Αθήνα, Ελλάδα) σπούδασε φωτογραφία στην Focus στην Αθήνα και στο Nottingham Trent University της Αγγλίας. Από το 2005 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογραφίζοντας σπίτια, πορτραίτα, νεκρά φύση, art performances κ.α. Συνεργάζεται με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ, το Okeanos Foundation, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και με άλλα έγκριτα πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Το 2012 και για περίπου έναν χρόνο, διέσχισε, με παραδοσιακά μέσα πλοήγησης, τον Ειρηνικό Ωκεανό, ως ο επίσημος φωτογράφος της αποστολής «Te Mana O Te Moana». Στόχος της αποστολής ήταν η ευαισθητοποίηση και η προαγωγή λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τον Ειρηνικό, μέσω της διασύνδεσης παραδοσιακών προγονικών αρχών και τρόπων πλοήγησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Έχει συμμετάσχει σε πολλά projects ανά τον κόσμο και έχει πάθος να ταξιδεύει και να καταγράφει την φύση σε όλες τις μορφές της. Ζει και εργάζεται στην  Ελλάδα.  

https://www.nataliatsoukala.com/

Νέα ανάθεση από τον NEON για το World Weather Network

Διευθύντρια ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη
Υπεύθυνη Projects & Εκθέσεων ΝΕΟΝ  Έφη Συρίγου
Επιμελητική Ομάδα  Φάνης Καφαντάρης, Ιωάννα Μίμη, Andrew Spyrou

Μέρος του μετεωρολογικού σταθμού στην Αθήνα, Ελλάδα - μάθετε περισσότερα εδώ.

Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON
Natalia Tsoukala | Landscapes of Energy | Commissioned by NEON © the artist, Courtesy NEON

Related

ΣΧΕΤΙΚΑ